Otázka:

Je názov produktu Klíčivý mix - zmes semienok na klíčenie jazykovo správny?

Heslá:

klíčivý

Odpoveď:

Prídavné meno klíčivý má význam „schopný vyklíčiť“ a v názve produktu Klíčivý mix – zmes semienok na klíčenie je použité správne.

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003).

 


Otázka z 15. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu klíčivý