Otázka:

Ako je správne: kanvica alebo konvica?

Heslá:

kanvica, konvica

Odpoveď:

Spisovnej slovenčine zodpovedá iba podoba kanvica, o čom sa môžete presvedčiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Podoba konvica je nárečová.


Otázka z 14. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kanvica