Otázka:

Prosím o vysvetlenie významu slova "magor".

Heslá:

magor

Odpoveď:

Slovo magor vysvetľuje Slovník cudzích slov (2005) ako hovorový expresívny výraz vo význame „pomätenec, blázon“, ktorý sa používa aj ako nadávka.

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003).


Otázka z 13. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu magor