Otázka:

Čo je správne: prevádzka je zavretá alebo prevádzka je zatvorená?

Heslá:

zavretý, zatvorený

Odpoveď:

Vo význame „prevádzka prestala existovať“ alebo „prevádzka v určitom čase neposkytuje služby“ a pod. možno použiť oba výrazy, t. j. prevádzka je zavretá aj prevádzka je zatvorená. Slovesá zavrieť zatvoriť sú vo všetkých významoch synonymné (napr. zavrieť aj zatvoriť predajňu, zavrieť aj zatvoriť dvere, zavrieť aj zatvoriť sliepky do kurína) a synonymné sú aj ich trpné príčastia zavretý zatvorený.


Otázka z 09. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zavretý