Otázka:

Ako sa skloňuje meno Napoleon Bonaparte?

Heslá:

Napoleon Bonaparte

Odpoveď:

 

Skloňovanie priezviska Bonaparte musí zodpovedať jeho výslovnosti. Francúzskej výslovnosti [bonapart], ktorá sa uvádza vo väčšine príručiek a encyklopédií, zodpovedá skloňovanie podľa vzoru chlap, s vynechávaním takzvaného nemého -e na konci slova, t. j. Bonaparte [bonapart]  – bez Bonaparta – k Bonapartovi – vidím Bonaparta – o Bonapartovi – s Bonapartom. Pri mene Napoleon Bonaparte Vám odporúčame používať výslovnosť priezviska [bonapart] a jej zodpovedajúce skloňovanie, t. j. od Napoleona Bonaparta. Rodné meno Napoleon sa skloňuje podľa vzoru chlap.

Skloňovanie priezviska Bonaparte podľa vzoru kuli (od Bonaparteho) zodpovedá talianskej výslovnosti [bonaparte], ktorá je v slovenskej jazykovej praxi pomerne častá.


Otázka z 06. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Napoleon Bonaparte