Otázka:

Od malička čítam slová, ako lyžica, lyže, lyžovačka, lykožrút, mäkko, s mäkkým ľ. Je to regionálna výslovnosť?

Heslá:

lyže, lyžovačka, lyžica, lykožrút

Odpoveď:

Ako signalizuje tvrdé y, v slovách lyžica, lyže, lyžovačka, lykožrút je tvrdá spoluhláska l. V niektorých nárečiach, napr. oravských, sa v týchto slovách vyslovuje mäkké ľ: [ľižica, ľiže, ľižovačka, ľikožrút], ale spisovnej slovenčine zodpovedá tvrdá výslovnosť.


Otázka z 05. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu lyže