Otázka:

Ako sa skloňuje spojenie koronárny sínus? Z k. sínusu alebo z k. sínu? Je rozdiel v jednotlivých pádoch (že by niekde bolo sínusu a niekde sínu)?

Heslá:

koronárny sínus, sínus

Odpoveď:

 

Podstatné meno sínus sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru dub, a to so zachovávaním koncového -us, t. j. v jednotnom čísle: N sínus, G sínusu, D sínusu, A sínus, L sínuse, I sínusom; v množnom čísle: N sínusy, G sínusov, D sínusom, A sínusy, L sínusoch, I sínusmi.

Pri skloňovaní slov zakončených na -us sa koncové -us buď vynecháva vo všetkých nepriamych pádoch (t. j. vo všetkých pádoch okrem základného tvaru v nominatíve jednotného čísla), alebo sa v niektorých slovách zachováva vo všetkých pádoch. Nemôže sa v niektorých pádoch zachovávať a v iných vynechávať. V spojení koronárny sínus sa prídavné meno koronárny skloňuje podľa vzoru pekný. Správne je spojenie z koronárneho sínusu.


Otázka z 27. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu koronárny sínus