Otázka:

Sú slová tabletka a tableta spisovné? V množnom čísle bude genitív tabletiek/tabliet?

Heslá:

tableta, tabletka

Odpoveď:

Slová tabletkatableta sú synonymné. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý má spolu s Pravidlami slovenského pravopisu (2000) kodifikačnú platnosť, sa slovo tableta uvádza s kvalifikátorom odb., častejšie sa teda používa v odbornom štýle. V uvedených príručkách sa pri podstatných menách uvádzajú aj prípony genitívu jednotného čísla (pri ženských podstatných menách aj genitívu množného čísla), prípadne aj iných pádov, ak sú odlišné od príslušného skloňovacieho vzoru.


Otázka z 18. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tableta