Otázka:

Kedy sa hovorí želáme a kedy prajeme?

Heslá:

želať, priať

Odpoveď:

Slovesá želaťpriať sú vo väčšine významov plne synonymné. Odporúčame Vám prečítať si slovníkové významy oboch slovies v lexikografických príručkách na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000). Slovesá zadajte do vyhľadávania v tvare neurčitku.

 


Otázka z 18. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu želať