Otázka:

Ktorá verzia je správna: ... poďakovať Petrovi, alebo poďakovať (sa) Petrovi?

Heslá:

poďakovať, poďakovať sa

Odpoveď:

 

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000). V oboch príručkách sa pod heslom poďakovať uvádza aj zvratný tvar poďakovať sa ako synonymum.

 


Otázka z 16. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poďakovať