Otázka:

V súvislosti s novým televíznym večerníčkom sa často používa slovo nevidomý. Nebolo by lepšie nevidiaci?

Heslá:

nevidomý, nevidiaci

Odpoveď:

Prídavné meno nevidomý sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003, v elektronickej podobe je prístupný na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) uvádza vo význame „nevidiaci, slepý“ ako zastarávajúce. Váš postreh je teda správny, vhodnejší výraz by bol nevidiaci.


Otázka z 14. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nevidomý