Otázka:

Má sa správne hovoriť "som pre a proti" alebo "som za a proti"?

Heslá:

za a proti

Odpoveď:

 

Keď niekto niečo podporuje, resp. k niečomu sa prikláňa, je za niečo (nie pre niečo). Preto aj v spojení za a proti má byť predložka za. Spojenie pre a proti sa často v slovenčine nesprávne používa pod vplyvom češtiny. V češtine má predložka pro v konkrétnych spojeniach významy totožné so slovenskými predložkami pre (pro dceru – pre dcéru), na (prášek pro spaní – prášok na spanie), po (chodit pro vodu – chodiť po vodu) aj za (důvody pro a proti – dôvody za a proti).


Otázka z 11. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu za a proti