Otázka:

Ako mám správne preložiť slovo high-dimensional? Je správne, keď použijem vysokodimenzionálny (bez medzery či spojovníka)?

Heslá:

high-dimensional

Odpoveď:

Zložené prídavné mená s prvou časťou vysoko- sa píšu spolu, napr. vysokofrekvenčný, vysokopríjmový, vysokoškolský, vysokozdvižný. Vychádzajúc z významu slova dimenzia „vlastnosť udávajúca jednu z troch hodnôt (dĺžka, výška, šírka)“ (porov. 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G z r. 2006), je vhodnejšie v spojení s týmto slovom použiť príslovky mnoho, viac (nie prídavné mená vysoký, nízky)V zloženom prídavnom mene utvorenom z prídavného mena dimenzionálny sa daný význam dá vyjadriť pomocou prvej časti mnoho- alebo multi-, teda mnohodimenzionálny, multidimenzionálny. Na prídavné meno mnohodimenzionálny sú v textoch Slovenského národného korpusu doklady najčastejšie v spojení so slovami pohľad, proces, jav, problém. Prídavné meno multidimenzionálny sa v jazykovej praxi používa napríklad v spojeniach multidimenzionálny model, multidimenzionálna snímka, multidimenzionálna schéma, multidimenzionálne analýzy. Na prídavné meno vysokodimenzionálny je v citovanom zdroji iba jeden doklad, v textoch na internete sú dva doklady. Predpokladáme, že prídavné mená mnohodimenzionálny a multidimenzionálny vystihujú význam, ktorý ste potrebovali vyjadriť prídavným menom vysokodimenzionálny, preto ich odporúčame uprednostniť.      


Otázka z 10. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu high-dimensional