Otázka:

Ako sa správne píše slovo v reáli/y (v skutočnosti)? Môže sa v spisovnej slovenčine používať?

Heslá:

reál, v reáli

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno reál sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) s významom „1. film. pôvodný interiér nestavaný v ateliéri; 2. telev. skutočné prostredie, skutočnosť; dianie v tomto prostredí“. V lokáli jednotného čísla má tvar (v) reáli, nominatív množného čísla má tvar reály (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kodifikačnú platnosť majú Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, a Pravidlá slovenského pravopisu, 2000). V súčasnosti sa používanie slova reál rozšírilo aj mimo televíznej a filmovej sféry.


Otázka z 07. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reál