Otázka:

Sú slová jedenie a pitie abstraktné, alebo konkrétne podstatné mená?

Heslá:

jedenie, pitie, abstraktné podstatné mená, konkrétne podstatné mená

Odpoveď:

 

 

Slovesné podstatné meno jedenie sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka h – l (2011) uvádza vo význame „1. požívanie potravy: spoločné jedenie; časté jedenie; vyrušili ho pri jedení; 2. potrava pripravená na konzumovanie, pokrm; synonymum jedlo“. Z uvedeného vyplýva, že slovo jedenie použité v 1. význame (ako činnostné podstatné meno) považujeme za abstraktné, ale pri použití v 2. význame ho treba kvalifikovať ako konkrétne, keďže jedlo ako také má hmotnú povahu.

Slovesné podstatné meno pitie je zatiaľ spracované len v staršom Slovníku slovenského jazyka (3. zv., 1963), kde sa uvádza s kvalifikátorom hovorové, zriedkavé a s významom „liehový nápoj, pijatika“ (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV slovniky.juls.savba.sk, s podobným významom „obyčajne liehový nápoj“ sa uvádza aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (Veda 2004). V tomto význame teda ide o konkrétne podstatné meno.

V súčasnosti sa však slovo pitie používa analogicky so slovom jedenie, teda aj v abstraktnom význame, napr. Pitie čaju je zdravé. – Nebezpečné je aj tzv. spoločenské pitie, lebo príležitosť sa nájde raz-dva.


Otázka z 06. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jedenie