Otázka:

Ktoré prídavné meno je v spojení trávny/trávový/trávnatý porast správne?

Heslá:

trávny porast

Odpoveď:

 

Významy a používanie prídavných mien trávny, trávový trávnatý si môžete overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej verzii je dostupný na www.slovnik.juls.savba.sk). V spojení so slovom porast sa podľa dokladov zo Slovenského národného korpusu najčastejšie používa prídavné meno trávny. V spomínanom slovníku sa uvádzajú spojenia s obidvomi prídavnými menami – trávny porast (pri hesle trávny) aj trávnatý porast (pri hesle porast).

 


Otázka z 06. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trávny porast