Otázka:

Ktoré prídavné meno je v spojení trávny/trávový/trávnatý porast správne?

Heslá:

trávny porast

Odpoveď:

Významy a používanie prídavných mien trávny, trávový trávnatý si môžete overiť v KSSJ. V spojení so slovom porast sa podľa dokladov zo Slovenského národného korpusu najčastejšie používa prídavné meno trávny. V KSSJ sa uvádzajú spojenia s obidvomi prídavnými menami – trávny porast (pri hesle trávny) aj trávnatý porast (pri hesle porast).

 


Otázka z 06. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trávny porast