Otázka:

Ako sa skloňujú latinské mená Joannes, Josephus, Georgius, Paulus?

Heslá:

Joannes, Josephus, Georgius, Paulus, skloňovanie

Odpoveď:

Starogrécke a starolatinské mená zakončené na -as, -es, -is, -us, -os sa v slovenčine skloňujú podľa vzoru chlap s vynechávaním koncových -as, -es, -is, -us, -os v nepriamych pádoch (t. j. vo všetkých pádoch okrem základného tvaru v nominatíve jednotného čísla), napr. bez Joanna, k Josephovi, o Georgiovi, s Paulom. Koncové -as, -es, -is, -us, -os sa vynecháva aj pri tvorení privlastňovacích prídavných mien, napr. Joannov syn, Josephove deti.


Otázka z 05. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Joannes