Otázka:

Aký tvar má slovo ropa v genitíve množného čísla?

Heslá:

ropa, voda, látkové podstatné mená

Odpoveď:

 

Slovo ropa je látkové podstatné meno a takéto podstatné mená sa spravidla používajú iba v jednotnom čísle, napr. dva poháre mlieka, päť šálok kávy, tri vrecia piesku, desať barelov ropy. V hovorovom štýle sa niekedy tvorí aj nominatív množného čísla, napr. dve mlieka (myslia sa tým dve škatule alebo fľaše mlieka), tri kávy (tri šálky kávy), dve múky (dve balenia múky). Tvorenie množného čísla sa väčšinou obmedzuje iba na látkové podstatné mená pomenúvajúce veci, ktoré bežne nakupujeme a konzumujeme.

V súvislosti s podstatným menom ropa sa genitív množného čísla nepoužíva, nepovie sa rozličné druhy rôp, ale rozličné druhy ropy. Čisto teoreticky by mal genitív množného čísla tvar rôp podobne ako voda – vôd. Dodávame, že látkové podstatné meno voda sa ako jedno z mála používa aj v množnom čísle, napr. sektor minerálnych vôd, znečisťovanie podzemných vôd, vplávať do medzinárodných vôd.


Otázka z 03. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ropa