Otázka:

Akého rodu je podstatné meno moč?

Heslá:

moč

Odpoveď:

Podstatné meno moč je mužského rodu. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde sa pri podstatných menách uvádza aj rod (skratkami m., ž., s.).


Otázka z 30. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu moč