Otázka:

Ako mám správne napísať slovné spojenie "s krokodílím vzorom" alebo "s krokodílim vzorom".

Heslá:

krokodílí

Odpoveď:

V živočíšnych prídavných menách sa dĺžka v prípone, ktorá nasleduje po dlhej slabike, nekráti. Je to výnimka  z pravidla o rytmickom krátení. Prídavné meno krokodílí má v inštrumentáli jednotného čísla tvar krokodílím, v ktorom nasledujú dve dĺžky za sebou. Spojenie s krokodílím vzorom má mať takúto podobu.


Otázka z 26. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krokodílí