Otázka:

Môžem výraz záťaž použiť v spojení zníženie záťaže právnej úpravy? Je to správne?

Heslá:

záťaž

Odpoveď:

Slovo záťaž (niečoho) môže mať význam „dosah, vplyv, účinok, dôsledok (niečoho)“, prípadne „postihnutie (finančným, hmotným) záväzkom“. Spojenie zníženie záťaže právnej úpravy možno teda chápať v rozličných významoch. Ak ide o význam „zníženie dôsledkov právnej úpravy (z hľadiska jej prísnosti)“, mohlo by sa namiesto slova záťaž použiť slovo tvrdosť – zníženie tvrdosti právnej úpravy –, ako je to ustálené napr. v spojení zníženie (zmiernenie) tvrdosti zákona.


Otázka z 10. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu záťaž