Otázka:

Často počujem od detí vetičku „Nechápem tomu“. Je to správne?

Heslá:

nerozumiem tomu, nechápem to, nechápem tomu

Odpoveď:

 

Sloveso rozumieť aj jeho záporový tvar nerozumieť sa viažu s datívom, t. j. rozumiem/nerozumiem tomu. Sloveso chápať aj jeho záporový tvar nechápať sa viažu s akuzatívom, t. j. chápem/nechápem to. Spojenie nechápem tomu vzniklo skrížením väzieb slovies chápať rozumieť. Toto spojenie je v súčasnej jazykovej praxi pomerne časté najmä u mládeže, ale nezodpovedá spisovnej slovenčine.


Otázka z 12. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nerozumiem tomu