Otázka:

Sú názvy Chytrô, Rybô, Zamrlô spisovné?

Heslá:

Chytrô, Rybô, Zamrlô, Chytré, Rybie, Zamrzlé

Odpoveď:

Podľa publikácie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Geografické názvy okresu Banská Bystrica majú názvy geografických objektov Chytrô, Rybô, Zamrlô tieto štandardizované podoby:

Chytré – názov doliny v území obce Staré Hory;

Rybie –  názov doliny, samoty a vodného toku v území obce Staré Hory;

Zamrzlé – názov lesa v území obce Motyčky; tu sa uvádza aj staršia podoba Zámrlé.

Podoby Chytrô, Rybô, Zamrlô sú nárečové.


Otázka z 19. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Chytrô