Otázka:

Ako sa správne píše jablkové pyté/pité?

Heslá:

pité

Odpoveď:

 

 

Slovo pité sa píše s mäkkým i. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde si môžete pravopis jednotlivých slov overiť.


Otázka z 10. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pité