Otázka:

Ktoré zo slov písomka, previerka a test sú spisovné?

Heslá:

písomka, previerka, test

Odpoveď:

Slová písomka, previerka test sú všetky spisovné, slovo písomka sa hodnotí ako hovorové slovo. Výklad významov všetkých týchto slov sa uvádza v lexikografických príručkách na www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 11. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písomka