Otázka:

Aký tvar má prídavné meno od slova impakt? Napr. kráter má byť impaktný, alebo impaktový?

Heslá:

impaktný, impaktový

Odpoveď:

 

 

V Slovníku súčasného slovenského jazyka h – l (2011) sa uvádzajú obe prídavné mená impaktovýimpaktný ako varianty. V súvislosti s kráterom sa však ustálilo používanie prídavného mena impaktný (porov. VI. zv. Slovenskej všeobecnej encyklopédie Encyclopaedia Beliana z roku 2010, s. 674; Slovník cudzích slov, SPN 2005, ktorý je dostupný aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 25. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu impaktný