Otázka:

Aký je pôvod slova Comenius a aké je jeho skloňovanie?

Heslá:

Comenius

Odpoveď:

Slovo Comenius je súčasťou latinizovanej podoby mena stredovekého humanistu a pedagóga Jána Amosa Komenského – Iohannes Amos Comenius.  Nenapísali ste nám, v akej súvislosti chcete toto meno použiť. Ak ide o pomenovanie osoby,  skloňuje sa meno Comenius podľa vzoru chlap, pričom sa koncové -us vynecháva, t. j. Comenius – bez Comenia – ku Comeniovi – vidím Comenia – o Comeniovi – s Comeniom. Predpokladáme však, že ste mali na mysli skôr názov programu celoživotného vzdelávania Comenius, ktorý sa skloňuje podľa vzoru pre neživotné podstatné mená mužského rodu dub. V jednotlivých pádoch má tvary: Comenius – bez Comenia – ku Comeniu – aplikovať Comenius – o Comeniu – s Comeniom. Podobne sa v slovenčine skloňuje aj názov programu vzdelávania Erazmus a aj názov speváckeho zboru Comenius.

 


Otázka z 24. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Comenius