Otázka:

Ako sa skloňuje ženské meno Zoe?

Heslá:

Zoe, Jane, Susanne, Emily, Kate

Odpoveď:

 

V slovenčine sa skloňujú iba tie ženské rodné mená, ktoré sú zakončené na samohlásku -a, napr. Jana, Zuzana, Milka, Katka. Mená s iným zakončením, ako napríklad Jane, Susanne, Emily, Kate či Zoe, sa v slovenčine neskloňujú, ale tvoria sa od nich privlastňovacie prídavné mená (vzor matkin) ako Janin, Susannin, Emilin, Katin, Zoein.


Otázka z 15. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Zoe