Otázka:

Aký význam má slovo švagor?

Heslá:

švagor, švagriná

Odpoveď:

Rozšírený význam slova švagor v Slovníku cudzích slov (v porovnaní s definíciou v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Slovníku slovenského jazyka a v Synonymickom slovníku slovenčiny) zodpovedá jazykovej praxi. Slovom švagor sa bežne pomenúva nielen manželov brat, manželkin brat alebo sestrin manžel, ale aj manžel švagrinej, čiže „manžel sestry druhého z manželov“. Potvrdzuje to aj článok Milana Majtána O slovenskej príbuzenskej terminológii (Kultúra slova, 1971, roč. 5, č. 8, s. 279 – 281), v ktorom sa pri termínoch švagor – švagriná uvádzajú významy „bratova manželka, sestrin manžel, manželovi alebo manželkini súrodenci a ich rodinní partneri“. Chýbajúci význam slova švagor (aj slova švagriná) sa pravdepodobne doplní aj do ďalších vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka a Synonymického slovníka slovenčiny.


Otázka z 31. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu švagor