Otázka:

Prečo sa slovo "poker" skloňuje podľa vzoru "dub" a prečo sa v ňom pri skloňovaní zachováva samohláska "e", keď je to cudzie slovo zakončené na "er"?

Heslá:

poker

Odpoveď:

V slovenčine sa pri skloňovaní neživotného podstatného mena cudzieho pôvodu poker zachováva samohláska e, čiže jednotlivé pádové podoby sú N. poker – G.pokeru – D. pokeru – A. poker – L. pokeri – I. pokerom, v množnom čísle N. pokery – G. pokerov atď. Od podstatného mena poker je utvorené prídavné meno pokerový,v ktorom sa takisto zachováva samohláska e. Príponu -i (teda nie -e ako v dube) majú v lokáli jednotného čísla všetky neživotné cudzie podstatné mená mužského rodu zakončené na -er, -el, -ár, -ál, -ier, -iar.

Niektoré dávnejšie prevzaté cudzie podstatné mená zakončené na -er sa v slovenčine skloňujú s vynechávaním samohlásky e (ide o takzvanú pohyblivú samohlásku e) a zaraďujú sa do vzoru stroj, napr. filter –  na filtri – (dva) filtre, sveter – vo svetri – svetre, pulóver – v pulóvri – pulóvre, meter – o metri – metre, kufor – v kufri – kufre. V iných sa však samohláska e zachováva a skloňujú sa podľa vzoru dub, iba v lokáli jednotného čísla majú príponu -i, napr. kráter – v kráteri – dva krátery, propeler – na propeleri – dva propelery, revolver – v revolveri – dva revolvery, škuner – na škuneri – dva škunery. Samohláska e sa zachováva aj v novšie prevzatých slovách zakončených na -er ako server, skener, router, plotter a pod. (na serveri – servery, na skeneri – skenery, na routeri – dva routery, na plotteri – dva plottery).


Otázka z 10. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu poker