Otázka:

Píše sa v názve slovenskej obce v Srbsku Erdevik (Erdevík) krátke i alebo dlhé í?

Heslá:

Erdevík

Odpoveď:

Štandardizovaný názov srbskej obce Erdevik má v slovenčine podobu Erdevík s dlhým í.


Otázka z 09. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Erdevík