Otázka:

Aký postoj máte k emotikonám v mobilnej komunikácii? Uvažuje o ich kodifikácii?

Heslá:

emotikon

Odpoveď:

Emotikony sú neverbálne signály, ktorými sa vyjadruje pocit autora vo vzťahu ku komunikátu (textu). Jednoduché emotikony (podstatné meno emotikon je mužského rodu, vzor dub) sa vytvárajú pomocou interpunkčných znamienok, písmen a čísel, napr. :-) úsmev, :-D smiech, :-@ hnev, :°-( plač, :-I bez komentára. Emotikony sú znaky neverbálneho charakteru, ako napríklad dopravné značky a rozličné piktogramy. Nejde o slová, takže sa neuvažuje o nich z hľadiska kodifikácie, a to ani na lexikálnej úrovni, ani v pravopise, lebo nejde ani o interpunkčné znamienka, ktoré plnia v texte vyčleňovaciu, pripájaciu či odčleňovaciu funkciu. Doménou emotikonov je neoficiálny jazykový prejav, napr. familiárna komunikácia na internete alebo správy SMS adresované priateľom či rodine. Používanie emotikonov v oficiálnej komunikácii (s úradmi, inštitúciami, firmami...) nepovažujeme za vhodné ani zo spoločenského hľadiska.

           


Otázka z 08. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu emotikon