Otázka:

Aký je pôvod slova ťažba? Môžem využívať pojem ťažba medu?

Heslá:

ťažba, ťažiť, ťahať, vyťahovať, med, ťažba medu

Odpoveď:

 

Slovo ťažba bolo utvorené zo slovesa ťažiť, ktoré súvisí so slovesami ťahať, vyťahovať. Slovo ťažba sa ustálene používa v súvislosti s dobývaním, ťažením nerastných surovín alebo dreva.

 

Pri vyjadrení jednej z činností včelára sa v spojení so slovom med používajú slová produkcia, výroba, získavanie alebo vyberanie, resp. vytáčanie (porov. napr. odborné príručky o včelárstve Včelárstvo, Včelársky náučný slovník). Slovné spojenie ťažba medu sa používa ojedinele, no podľa dokladov z internetu sa vyskytuje práve na webových stránkach rozličných včelárskych združení, z čoho možno usudzovať, že v tejto profesionálnej oblasti funguje. Používanie slova ťažba v spojení ťažba medu možno preto označiť za živé, no nie odborné pomenovanie.

 

 


Otázka z 22. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 28. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ťažba