Otázka:

Aký je pôvod slova ťažba? Môžem používať pojem ťažba medu?

Heslá:

ťažba, ťažiť, ťahať, vyťahovať, med, ťažba medu

Odpoveď:

 

Slovo ťažba bolo utvorené zo slovesa ťažiť, ktoré súvisí so slovesami ťahať, vyťahovať. Slovo ťažba sa ustálene používa v súvislosti s dobývaním, ťažením nerastných surovín alebo dreva.

Pri vyjadrení jednej z činností včelára sa v spojení so slovom med používajú slová produkcia, výroba, získavanie alebo vyberanie, resp. vytáčanie (porov. napr. odborné príručky  Včelárstvo, Včelársky náučný slovník). Slovné spojenie ťažba medu sa používa ojedinele, no podľa dokladov z internetu sa vyskytuje práve na webových stránkach rozličných včelárskych združení, z čoho možno usudzovať, že v tejto profesionálnej oblasti funguje. Používanie slova ťažba v spojení ťažba medu možno preto označiť za živé, no nie odborné pomenovanie.

 

 


Otázka z 22. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 28. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ťažba