Otázka:

Dnes som v upútavke na TV reláciu zaregistroval slovo spiknutie. Je spisovné?

Heslá:

spiknutie, sprisahanie

Odpoveď:

Slovo spiknutie sa v staršom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) uvádzalo ako knižné, ale v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý má v súčasnosti kodifikačnú platnosť, sa uvádza ako subštandardné. Spisovný výraz je sprisahanie (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 02. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spiknutie