Otázka:

Má slovo spôsob v inštrumentáli plurálu dvojtvar (spôsobmi, spôsobami), alebo nie?

Heslá:

prípona -mi -ami

Odpoveď:

 

 

Slovo spôsob má v inštrumentáli množného čísla tvar spôsobmi. Pri vzoroch chlap, dub, stroj je v inštrumentáli množného čísla pravidelná pádová prípona -mi, napr. schodmi, levmi, krajmi, vlasmi, vírusmi. Slová zakončené na dve šumové spoluhlásky môžu mať aj príponu -ami, napr. plášťami, prstami, nechtami, bleskami. V prípade, že na predposlednom mieste je spoluhláska m, n, ň, l, ľ, r, j (tzv. zvučné spoluhlásky), je prípona -mi, napr. rekordmi, fondmi, študentmi, policajtmi, vlkmi. Ak sa podstatné mená končia v nominatíve jednotného čísla na -m, -o, -us alebo obsahujú pohyblivú hlásku -e-, -ie-, -o-, je pádová prípona -ami, napr. otčimami, géniami, rytmami, poslancami, štetcami.


Otázka z 30. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prípona -mi -ami