Otázka:

Dobrý deň, skratky titulov sa na menovkách uvádzajú pred alebo za menom?

Heslá:

prof., doc., Mgr., Ing., PhDr., MUDr., JUDr.

Odpoveď:

 

Skratky vedecko-pedagogických titulov, napr. prof., doc., aj akademických titulov, napr. Mgr., Ing., PhDr., MUDr., JUDr., sa na menovkách uvádzajú pred menom. Za menom sa uvádzajú skratky akademických a vedeckých hodností (napr. PhD., CSc.): prof. MUDr. Ján Novák, CSc. 

 

 Skratky akademických a vedecko-pedagogických titulov sa niekedy uvádzajú za menom, napr. v abecedných zoznamoch: Novák, Ján, prof., MUDr., CSc. V takomto prípade sa však všetky údaje oddeľujú čiarkou.

 


Otázka z 29. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prof.