Otázka:

Píšu sa slová cudzieho pôvodu do úvodzoviek? Napr. Syrová roláda s Chedar syrom, Parmezánom, "romanesco broccoli" a "vinaigret".

Heslá:

romanesco, cudzie slová, vinaigrette, čedar, parmezán

Odpoveď:

V slovenčine sa používajú aj cudzie slová, niektoré v pôvodnej podobe a niektoré už časom nadobudli zdomácnenú adaptovanú podobu prispôsobenú slovenskému pravopisu. Cudzie všeobecné podstatné mená sa v slovenčine píšu podľa slovenského pravopisu rovnako ako slovenské všeobecné podstatné mená s malým začiatočným písmenom (s veľkým začiatočným písmenom sa píšu iba vlastné mená) a väčšinou sa skloňujú. Nesklonné sú iba podstatné mená s nezvyčajným zakončením pre slovenčinu, ako atašé alebo lady – výslovnosť [lejdi]. Cudzie slová bez ohľadu na to, či sa používajú v pôvodnej alebo v zdomácnenej podobe, sa v slovenskom texte nedávajú do úvodzoviek.

            Tvrdý syr nazývaný podľa anglického mesta Cheddar sa v slovenčine nazýva čedar a tvrdý lisovaný syr bez dier, ktorý sa používa predovšetkým na strúhanie a nesie názov podľa talianskeho mesta Parma, je parmezán. V oboch prípadoch ide o pomenovanie typu syra, teda o všeobecné podstatné meno, ktoré sa v slovenčine píše s malým začiatočným písmenom (obe podstatné mená nájdete v slovenských slovníkoch na stránke http://slovniky.korpus.sk). Variantná forma karfiolu svetlozelenej farby s ružičkami špecifického tvaru sa po taliansky nazýva broccolo romanesco a v angličtine sa používa názov romanesco broccoli alebo Roman culiflower (doslovný preklad rímsky karfiol). V slovenčine sa táto zelenina nazýva romanesco alebo aj rímsky karfiol. Octovo-olejová zálievka (octový nálev) sa v kulinárskej terminológii nazýva (sauce) vinaigrette. Názov jedla, na ktorý ste sa spytovali, Vám odporúčame uvádzať v tejto podobe: syrová roláda s čedarom, parmezánom, romanescom a octovou zálievkou alebo syrová roláda s čedarom, parmezánom, karfiolom romanesco a zálievkou vinaigrette.


Otázka z 23. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu romanesco