Otázka:

Je výraz "budem sa zmestiť" správny?

Heslá:

budem sa zmestiť, zmestím sa, zmestiť sa

Odpoveď:

Zložený tvar budúceho času sa tvorí iba od nedokonavých slovies, napr. písať – budem písať, šiť – budem šiť, platiť – budem platiť. Sloveso zmestiť sa je však dokonavé – vyjadruje sa ním zavŕšený, ukončený dej – a spojenie budem sa zmestiť nezodpovedá slovenskej gramatike. Pri dokonavých slovesách, ktoré nemôžu vyjadrovať aktuálnu prítomnosť, sa na vyjadrenie deja v budúcnosti používa prítomníkový tvar, napr. napísať – napíšem, ušiť – ušijem, zaplatiť – zaplatím, ako aj zmestiť sa – zmestím sa, napr. Ak sa zmestím do auta, pôjdem s Vami (nie budem zmestiť) alebo Uvidíme, či sa tam zmestíme šiesti (nie budeme zmestiť).


Otázka z 14. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu budem sa zmestiť