Otázka:

Ako nazvať v slovenskom texte autobusy, ktoré premávajú na Filipínach a vznikli predĺžením džípov? Anglickný názov je jeepney, autorka článku ho poslovenčila na džípny. Ako ho mám skloňovať?

Heslá:

jeepney, džípny, džípobus

Odpoveď:

„Poslovenčená“ podoba anglického výrazu jeepney – džípny je v kontexte slovenského jazyka nesúrodým prvkom, preto Vám odporúčame ponechať v texte v základnom tvare (neskloňovať). Podstatne vhodnejším riešením by však podľa nás bolo utvoriť pre potreby slovenského článku okazionalizmus (príležitostne utvorený výraz) džípobus podobne ako mikrobus, minibus, omnibus, trolejbus, elektrobus, gyrobus, hydrobus, trambus či aerobus, ktorý sa bezproblémovo zaradí do slovenského textu, t. j. možno ho skloňovať aj odvodiť od neho prídavné meno.


Otázka z 12. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jeepney