Otázka:

Čo je správne: zámok dverí alebo zámka dverí?

Heslá:

zámka, zámok

Odpoveď:

 

 

V súvislosti s dverami sú správne obe slová zámka aj zámok (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 12. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zámka