Otázka:

Aký je singulár od slova Inkovia?

Heslá:

Ink, Inkovia, inka

Odpoveď:

Obyvateľ Inkskej ríše sa nazýva Ink, v množnom čísle sú to Inkovia (inštrumentál má dvojtvar Inkami/Inkmi). 

Existuje aj slovo inka (s malým začiatočným písmenom), ktoré sa v slovníkoch uvádza s významom „vládca Inkskej ríše, príslušník vládnucej triedy v Inkskej ríši, pán, vládca“ (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 11. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Ink