Otázka:

Ako sa správne používa slovo ohľadne, resp. ohľadom? Napríklad v slovnom spojení písala som Vám ohľadom alebo ohľadne niečoho...

Heslá:

ohľadne, ohľadom, vo veci, kvôli

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý má kodifikačnú platnosť a nájdete ho aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, sa predložky ohľadne ohľadom hodnotia ako zastarané. V spisovnom prejave sa odporúča používať namiesto nich spojenia ako pokiaľ ide o..., čo sa týka..., vzhľadom na..., vo veci, o veci. Namiesto spojenia písala som Vám ohľadne (niečoho) Vám odporúčame používať spojenia ako písala som vám vo veci (niečoho, napr. nášho stretnutia) alebo písala som Vám kvôli (niečomu, napr. nášmu stretnutiu).


Otázka z 10. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ohľadne