Otázka:

Ako sa správne používa slovo ohľadne, resp. ohľadom? Napr.: Písala som Vám ohľadom alebo ohľadne niečoho...

Heslá:

ohľadne, ohľadom, vo veci, kvôli

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý má kodifikačnú platnosť a nájdete ho aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, sa predložky ohľadne ohľadom hodnotia ako zastarané. V spisovnom prejave sa odporúča používať namiesto nich spojenia ako pokiaľ ide o..., čo sa týka..., vzhľadom na..., vo veci, o veci. Namiesto spojenia Písala som Vám ohľadne (niečoho)Vám odporúčame používať spojenia ako Písala som vám vo veci (niečoho, napr. nášho stretnutia)alebo Písala som Vám kvôli (niečomu, napr. nášmu stretnutiu).


Otázka z 10. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ohľadne