Otázka:

Ktoré slovo je správne: pešo alebo peši?

Heslá:

pešo, peši

Odpoveď:

Správne sú obe podoby pešopeši (pozri elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kodifikačnú platnosť majú Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, a Pravidlá slovenského pravopisu, 2000).


Otázka z 10. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pešo