Otázka:

V reklamách sa často používa slovo hebký. Je spisovné? Ak áno, ako sa tvorí 2. a 3. stupeň a zdrobnenina?

Heslá:

hebký, hebší, hebkejší, stupňovanie

Odpoveď:

 

             Prídavné meno hebký je spisovný výraz a nájdete ho aj v slovníkoch sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.

             Od prídavného mena hebký je druhý stupeň (komparatív) hebkejší a tretí stupeň (superlatív) najhebkejší.

Od prídavných mien sa netvoria zdrobneniny, ale okrem slova hebký máme v slovenčine aj expresívne výrazy hebučký, hebunký hebulinký. Všetkými tromi sa vyjadruje význam „veľmi hebký“.


Otázka z 05. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hebký