Otázka:

Ako sa správne píše názov ovocia: datle alebo ďatle?

Heslá:

ďateľ, ďatle, datľa

Odpoveď:

Názov plodu datľovníka má v základnom tvare podobu datľa; je to podstatné meno ženského rodu, skloňuje sa podľa vzoru ulica a v nominatíve a akuzatíve množného čísla má tvar datle, napr. sušené datle, sladké datle.

 

            Podoba ďatle je tvar nominatívu a akuzatívu množného čísla podstatného mena mužského rodu ďateľ, ktoré pomenúva vtáka s mocným zobákom a červenou čiapočkou.

 


Otázka z 26. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ďateľ