Otázka:

Je správne slovné spojenie dať si/dávať si na čas?

Heslá:

dať dávať si na čas

Odpoveď:

Slovné spojenie dávať/dať si na čas je mechanicky prevzaté z češtiny. Podľa Česko-slovenského slovníka (1979) možno ako slovenské ekvivalenty použiť slovné spojenia preťahovať niečo, mať času a času na niečo, robiť niečo zdĺhavo, robiť prieťahy s niečím.


Otázka z 20. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dať dávať si na čas