Otázka:

Aké je podstatné meno od slovesa aranžovať? Akého je rodu a podľa akého vzoru sa skloňuje?

Heslá:

aranžmán

Odpoveď:

Podstatné meno aranžmán sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (je dostupný aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk), používa sa v dvoch variantoch – ako nesklonné (vtedy má stredný rod) aj ako podstatné meno mužského rodu, ktoré skloňujeme podľa vzoru dub (v genitíve má variantnú príponu -u).


Otázka z 13. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aranžmán