Otázka:

Je označenie "podaj a dodaj listových zásielok" správny?

Heslá:

podaj, dodaj

Odpoveď:

Slovenská pošta používa pre podávanie zásielok výraz podaj a pre ich dodávanie výraz dodaj. Slovo podaj je utvorené od slovesa podávať a slovo dodaj je utvorené od slovesa dodávať podobne ako slovo výdaj vydávať, predajpredávať, dopredajdopredávať, výpredaj  ← vypredávať a pod.


Otázka z 06. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 08. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podaj