Otázka:

Ktorý výraz je správny: zázrkadlie alebo zazrkadlie?

Heslá:

záhlavie, záhorie, záhrobie, záhumnie, zákulisie, zámorie, zápästie, zápotočie, závetrie, zázemie, zábradlie, zátišie, zákutie, zazrkadlie - zázrkadlie

Odpoveď:

Pri slovách, ktoré majú význam „za niečím“ aj „zadná časť niečoho“ sa uplatňuje dlhá predpona zá-, napr. záhlavie, záhorie, záhrobie, záhumnie, zákulisie, zámorie, zápästie, zápotočie, zápražie, závetrie, závodie, zázemie, pričom pri niektorých slovách s prvou časťou zá-, napr. zábradlie, záňadrie, zátišie, zákutie, sa už tento význam nepociťuje. Tak i pri slove zázrkadlie možno uprednostniť podobu s dlhou samohláskou á v prvej slabike, v názve zbierky básní nemožno však vylúčiť ani podobu s krátkou prvou slabikou zazrkadlie.


Otázka z 21. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu záhlavie