Otázka:

Dobrý deň, kedy v zložených slovách, pri ktorých sa stretne mäkká spoluhláska ť so samohláskou e alebo i píšeme mäkčeň a kedy nie?

Heslá:

päťeurovka, päťizbový byt, desaťetapové preteky, ď;ť;ň;ľ

Odpoveď:

V zložených slovách, v ktorých sa na hranici morfém stretne spoluhláska ť (ď, ň, ľ) so samohláskou e alebo i, sa neuplatňuje pravidlo o písaní spoluhlások bez mäkčeňa (netvoria so samohláskami jednu slabiku), napr. päťeurovka, päťizbový byt, desaťetapové preteky.


Otázka z 26. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu päťeurovka